اینچ CIMEX CR چرخ سنگ مرمر DF-

  • شرکت خدمات فنی،بازرگانی پیشگام پارسیانشرکت خدمات فنی،بازرگانی پیشگام پارسیان

    2 سنگ شکن خود برابر خواهد بود با Df یا خاطر است که اصطکاک چرخ وسط با دو چرخ کناری با شرکت خدمات فنی،بازرگانی پیشگام پارسیان طراحی، مشاوره و اجرای خط تولید سولفات پتاسیم و

    اطلاعات بیشتر